Allmänna Villkor

Kunskapsmakten är ett diskussionsforum som endast är avsett för lärande och informationsändamål.

Genom att delta i Kunskapsmakten och bli medlem på vår discord-server, eller följa oss på Instagram eller på annat sätt går med i dom social mediekanaler som vi driver erkänner du och godkänner att dessa villkor är ett bindande avtal mellan dig och Kunskapsmakten Co. I dessa villkor hänvisar “Kunskapsmakten”, “vi”, “oss” och liknande språk till Kunskapsmakten Co, ett företag som är organiserat och existerar enligt Svensk lag. ”Du” avser individen eller företaget som deltar, följer eller på annat sätt bidrar till Kunskapsmakten. Om du inte håller med dessa villkor ska du inte läsa, delta, följa eller på annat sätt bidra till Kunskapsmakten.

Alla inlägg, meddelanden eller annan information som du tillhandahåller eller bidrar till Kunskapsmakten är inte konfidentiella och kan listas offentligt av oss i oberoende av format eller media. Genom att tillhandahålla information till Kunskapsmakten ger du tillstånd till Kunskapsmakten, dess moderatorer, dess befattningshavare, dess ombud, dess anställda, dess efterträdare och dess uppdrag att använda informationen du lämnat för alla ändamål inklusive, men inte begränsat till, skapandet av podcaster, skriftliga artiklar och annan immateriell egendom i vilket medium eller format som helst.

Kunskapsmakten äger ensam äganderätten till immateriell egendom som skapas baserat på den information du ger oss. All information eller diskussion som tillhandahålls i ett inlägg, podcast eller andra medier är endast för lärande och informationsändamål. Genom att skicka inlägg, meddelanden eller annan information till Kunskapsmakten erkänner du att du har behörighet att skicka denna information och att inlägget, meddelandet eller annan information inte omfattas av upphovsrätt eller bryter mot någon lag. Du kommer att vara personligt ansvarig för allt ansvar som uppstår till följd av ditt inlägg, meddelande eller annan information och samtycker till att helt ersätta oss i händelse av att vi blir ansvariga för ett inlägg, meddelande eller annan information som tillhandahålls av dig.

Såvida inte Kunskapsmakten uttryckligen godkänner det, får och får inte prenumeranter, följare och andra deltagare i våra forum anlita andra abonnenter, följare och andra forumsdeltagare av någon anledning. Ingen abonnent, följare eller annan forumdeltagare eller användare får kontakta eller få information eller data om någon annan abonnent, följare eller annan forumsdeltagare för något marknadsförings- eller affärsändamål. Inkluderat i detta är alla ansträngningar att “skrapa” eller på annat sätt samla in namnen på våra prenumeranter, anhängare eller andra forumsdeltagare för något affärs- eller icke-affärsändamål.

Vi kan avbryta en prenumerant, följare eller annan forumsdeltagare av någon anledning och utan någon anledning alls, i den utsträckning lagen tillåter.

Vårt rykte och goodwill är avgörande för vår verksamhet och alla ansträngningar att förtala, förtalar, offentliggör privata fakta eller på annat sätt engagerar oss i tortyrstörningar i vår potentiella affärsfördel ska vara handlingsbara och föremål för överträdaren för likviderade skador i ett belopp, lika med de faktiska och följdskador som orsakats av överträdelsen och hela beloppet av juridiska avgifter som försöks för att väcka talan för att stoppa ett sådant skadligt uppförande. Kunskapsmakten lämnar inga garantier eller lovar om noggrannhet, tillförlitlighet, fullständighet, aktualitet eller aktualitet i den diskussion som kan hållas på vårt forum eller andra medier i något format. Under inga omständigheter ska Kunskapsmakten Co. vara ansvarigt för skador (inklusive, men inte begränsat till, icke-godkända provresultat) som härrör från informationen som tillhandahålls av Kunskapsmakten Co. eller publiceras på Kunskapsmaktens forum – denna brist på ansvar gäller oavsett om teorin om ansvar bygger på garanti, kontrakt, skadestånd eller någon annan juridisk teori.

Kunskapsmakten Co. ansvarar inte för personskada orsakad av din användning eller missbruk av information från Kunskapsmakten Co. Varje anspråk mot Kunskapsmakten Co., dess moderatorer, dess befattningshavare, dess agenter, dess anställda, dess efterträdare och dess uppdrag måste väckas inom ett (1) år från dagen för den händelse som ger upphov till sådan talan inträffade. Genom att delta i Kunskapsmakten inklusive genom att läsa, följa eller på annat sätt bidra till vårt forum samtycker du till att lösa eventuella tvister mellan dig själv och Kunskapsmakten Co., dess moderatorer, dess affischer, dess befattningshavare, dess agenter, dess anställda, dess efterträdare och dess uppdrag som härrör från Kunskapsmakten:s handlingar eller underlåtenhet att agera vid bindande skiljedom tidigare.

Uppsägningstiden är 1 månad efter första betalning görs.